• Dyddiad Cychwyn 23 o Dachwedd

Dyddiad Cychwyn 23 o Dachwedd

Mae Dreigiau'r Dyffryn yn agor ddydd Llun y 23ain o Dachwedd. Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni'n gallu dechrau gymnasteg nawr, ond mae gennym ni ychydig o newidiadau y mae'n rhaid i ni eu gwneud.

  • Bydd gennym bwyntiau mynediad ac allanfeydd ar wahân ar gyfer y gymnastwyr. Uned 6 yw'r fynedfa ac Uned 7 yw'r allanfa.
  • Ni fydd ystafelloedd newid ar gael, bydd angen i gymnastwyr gyrraedd wedi'u gwisgo'n barod ar gyfer eu sesiwn.
  • Bydd yr ardal wylio i fyny'r grisiau ar gau ac ni all rhieni fynd i mewn i'r adeilad. Os oes angen i chi siarad â hyfforddwr, gall hyfforddwr ddod allan o'r adeilad i siarad â chi.
  • Bydd angen i bobl dros 11 oed fynd i mewn i'r gampfa gan wisgo masg (wedi'i dynnu ar gyfer gymnasteg).
  • Trwy gydol y gampfa mae gennym arwyddion ychwanegol ar bellhau cymdeithasol a'r hyn sy'n ofynnol gan ein Cyrff Llywodraethu gymnasteg Prydain a Chymru.
  • Yr un grwpiau bob wythnos gyda'r un hyfforddwr. Hoffem eich sicrhau y bydd y gampfa'n cael ei glanhau ar ddiwedd pob sesiwn ac ar ddechrau a diwedd pob diwrnod. Mae gennym argaeledd o hyd ar gyfer rhai dosbarthiadau, anfon neges am fwy o fanylion.